erc-logo

ERC

AdBlue

adblue

Το AdBlue® είναι ένα υψηλής καθαρότητας άχρωμο μη τοξικό διάλυμα ουρίας 32,5%, όπου χρησιμοποιείται για να μειώνει τις εκπομπές δηλητηριωδών αερίων μονοξειδίου του αζώτου στα καυσαέρια που παράγονται από τους πετρελαιοκινητήρες.Το διάλυμα δρα ως αναγωγικό μέσο για SCR συστήματα (Selective Catalytic Reduction- Επιλεκτική Καταλυτική Αναγωγή). Το Adblue® ανάγει τα οξείδια του αζώτου NOx που εκπέμπονται σε άζωτο, νερό και διοξείδιο του άνθρακα που είναι συστατικά του ατμοσφαιρικού αέρα. Το προϊόν τοποθετείται σε ειδικό ρεζερβουάρ του οχήματος.Μadblueια ηλεκτρονική μονάδα υπολογίζει συνεχώς την ακριβής ποσότητα του AdBlue® που πρέπει να ψεκαστεί στο ρεύμα καυσαερίων. Η απαραίτητη ποσότητα για φορτηγά κυμαίνεται στο 5% περίπου της κατανάλωσης του καυσίμου. Οι κατασκευαστές των  οχημάτων γνωρίζουν πολύ καλά τη σημασία της υψηλής ποιότητας του προϊόντος, για το λόγο αυτό έχουν δημιουργηθεί πρότυπα που θα πρέπει να ακολουθούνται DIN V 70070 και το ΙSO 22241 κατά την παρασκευή του όπως και οι κανονισμοί CEFIC για την μεταφορά και την αποθήκευση του.

Η ονομασία ΑdBlue® είναι κατοχυρωμένο λογότυπο που ανήκει στην V.D.A. Γερμανική  Ένωση Αυτοκινητοβιομηχανιών. Μόνο η χρήση αυτού του υψηλής ποιότητας διαλύματος επεξεργασίας καυσαερίων μπορεί να εγγυηθεί την άψογη λειτουργία του καταλυτικού μετατροπέα όσον αφορά την μείωση της εκπομπής των οξειδίων του αζώτου ΝΟx.

Το ΑdBlue δεν είναι τοξικό και εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες δεν εμπερικλείει κίνδυνο για το περιβάλλον ή τον άνθρωπο.

 •     Είναι ελαφρώς αλκαλικό διάλυμα με ph 9.
 •     Το ΑdBlue δεν είναι εύφλεκτο ή εκρηκτικό αλλά είναι οξειδωτικό.
 •     Εάν κάποια ποσότητα εκχυθεί έξω από το δοχείο δημιουργείται αρχικά ολισθηρότητα και κατόπιν κρυσταλλοποιείται.

Γι’ αυτό θα πρέπει:

 •     Να αποφεύγεται αυστηρά οποιαδήποτε επαφή του προϊοντος με υλικά άλλα εκτός από ανοξείδωτο – πλαστικό πολυπροπυλένιο – βιτόν ή τιτάνιο.
 •     Να αποφεύγεται η επαφή με το δέρμα και τα μάτια προς αποφυγή ερεθισμού. Σε περίπτωση επαφής ξεπλύνετε με άφθονο νερό.
 •     Να μην εκτίθεται το προιόν σε θερμοκρασία κάτω από -11C(δημιουργείτε κρυσταλλοποίηση) και πάνω από 30C0
  ( δημιουργείται σταδιακή  αλλοίωση του μορίου)
 •     Η ψύξη και απόψυξη δεν επηρεάζει το διάλυμα.
 •     Οποιαδήποτε έκχυση έξω από το ρεζερβουάρ ΑdBlue καθαρίζεται με νερό.

adblue

uploads - accelerate.jpg

ACCELERATE

AdBlue

adblue

Το ACCELERATE AdBlue® είναι ένα υψηλής καθαρότητας άχρωμο μη τοξικό διάλυμα ουρίας 32,5%, όπου χρησιμοποιείται για να μειώνει τις εκπομπές δηλητηριωδών αερίων μονοξειδίου του αζώτου στα καυσαέρια που παράγονται από τους πετρελαιοκινητήρες.Το διάλυμα δρα ως αναγωγικό μέσο για SCR συστήματα (Selective Catalytic Reduction- Επιλεκτική Καταλυτική Αναγωγή). Το Adblue® ανάγει τα οξείδια του αζώτου NOx που εκπέμπονται σε άζωτο, νερό και διοξείδιο του άνθρακα που είναι συστατικά του ατμοσφαιρικού αέρα. Το προϊόν τοποθετείται σε ειδικό ρεζερβουάρ του οχήματος.accelerate-adblueΜια ηλεκτρονική μονάδα υπολογίζει συνεχώς την ακριβής ποσότητα του AdBlue® που πρέπει να ψεκαστεί στο ρεύμα καυσαερίων. Η απαραίτητη ποσότητα για φορτηγά κυμαίνεται στο 5% περίπου της κατανάλωσης του καυσίμου. Οι κατασκευαστές των  οχημάτων γνωρίζουν πολύ καλά τη σημασία της υψηλής ποιότητας του προϊόντος, για το λόγο αυτό έχουν δημιουργηθεί πρότυπα που θα πρέπει να ακολουθούνται DIN V 70070 και το ΙSO 22241 κατά την παρασκευή του όπως και οι κανονισμοί CEFIC για την μεταφορά και την αποθήκευση του.

Η ονομασία ΑdBlue® είναι κατοχυρωμένο λογότυπο που ανήκει στην V.D.A. Γερμανική  Ένωση Αυτοκινητοβιομηχανιών. Μόνο η χρήση αυτού του υψηλής ποιότητας διαλύματος επεξεργασίας καυσαερίων μπορεί να εγγυηθεί την άψογη λειτουργία του καταλυτικού μετατροπέα όσον αφορά την μείωση της εκπομπής των οξειδίων του αζώτου ΝΟx.

Το ΑdBlue δεν είναι τοξικό και εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες δεν εμπερικλείει κίνδυνο για το περιβάλλον ή τον άνθρωπο.

 •     Είναι ελαφρώς αλκαλικό διάλυμα με ph 9.
 •     Το ΑdBlue δεν είναι εύφλεκτο ή εκρηκτικό αλλά είναι οξειδωτικό.
 •     Εάν κάποια ποσότητα εκχυθεί έξω από το δοχείο δημιουργείται αρχικά ολισθηρότητα και κατόπιν κρυσταλλοποιείται.

Γι’ αυτό θα πρέπει:

 •     Η έκχυσή του να γίνεται στο ρεζερβουάρ του AdBlue-και όχι στο ρεζερβουάρ του καυσίμου.
 •     Να αποφεύγεται η επαφή με το δέρμα και τα μάτια προς αποφυγή ερεθισμού. Σε περίπτωση επαφής ξεπλύνετε με άφθονο νερό.
 •     Να μην εκτίθεται το προιόν σε θερμοκρασία κάτω από -11 C(δημιουργείτε κρυσταλλοποίηση) και πάνω από 30 C0
  ( δημιουργείται σταδιακή  αλλοίωση του μορίου)
 •     Η ψύξη και απόψυξη δεν επηρεάζει το διάλυμα.
 •     Οποιαδήποτε έκχυση έξω από το ρεζερβουάρ ΑdBlue καθαρίζεται με νερό.
 •     Αποφύγετε την έκθεση του προιόντος στον ήλιο

adblue

total_adblue

TOTAL

AdBlue

adblue

Το TOTAL AdBlue® είναι υδατικό διάλυμα από 32,5% ουρία υψηλής καθαρότητας και απιονισμένο νερό κατά ISO 22241.Απαραίτητο για τα οχήματα πετρελαίου (βαρέα και επιβατικά) που διαθέτουν την τεχνολογία
SCR για την μείωση των οξειδίων του αζώτου σύμφωνα με το πρότυπο Εuro 6.

TOTAL και AdBlue®

Η Total Ελλάς ΑΕΕ στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής της και στην προσπάθειά να παρέχει στους πελάτες της ένα ολοκληρωμένο πακέτο προϊόντων και υπηρεσιών, συμπληρώνει την γκάμα της με ένα νέο προϊόν το AdBlue®.

TOTAL-ADBlueΜείωση των εκπομπών ρύπων στην Ευρώπη

Το AdBlue® έρχεται να καλύψει τις απαιτήσεις  των Ευρωπαϊκών οδηγιών Euro 5 και Euro 6 για την μείωση των εκπομπών ρύπων των οχημάτων, όπως τα οξείδια του αζώτου (NOx), οι υδρογονάνθρακες, το μονοξείδιο του άνθρακα και τα αιωρούμενα σωματίδια. Το AdBlue® σε συνδυασμό με την τεχνολογία SCR, μετατρέπει το 85% των ΝΟx (οξείδια του αζώτου, που προέρχονται από τα καυσαέρια του πετρελαιοκίνητου οχήματος σας) σε αβλαβές άζωτο και υδρατμούς. Ως εκ τούτου, τα NOx, που είναι σημαντική πηγή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, μειώνονται δραστικά.

AdBlue®: Τι είναι;

Το AdBlue® είναι υδατικό διάλυμα που αποτελείται από 32,5% ουρία υψηλής καθαρότητας* και 67,5% απιονισμένο νερό (σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22241). Η ουρία παράγεται συνθετικά από αμμωνία και CO2 (διοξείδιο του άνθρακα). Το AdBlue® χρησιμοποιείται σε βαρέα οχήματα που είναι εξοπλισμένα με την τεχνολογία SCR όπως φορτηγά, λεωφορεία, απορριμματοφόρα, και από τον Σεπτέμβριο του 2014 σε ορισμένα πετρελαιοκίνητα επιβατικά οχήματα.

Σύνθεση και χρήση:

Κύρια συστατικά: Υδατικό διάλυμα ουρίας
Τύπος συμβατότητας οχημάτων: Βαρέα Οχήματα (φορτηγά, λεωφορεία, απορριμματοφόρα…) καθώς και επιβατικά αυτοκίνητα
Κατανάλωση: Περίπου 5L AdBlue® ανά 100L πετρελαίου, ανάλογα με  το όχημα

Νέα Τεχνολογία

Το AdBlue® αποτελεί σημαντική εξέλιξη στη διαχείριση των μεταφορών. Πράγματι, εάν το όχημά σας είναι εξοπλισμένο με την τεχνολογία SCR, θα πρέπει να το γεμίσετε με καύσιμα και AdBlue®.

Η κατανάλωση AdBlue® αποτελεί κατά μέσο όρο το 4% έως 6% της κατανάλωσης πετρελαίου.
Ανταμειβόμαστε ωστόσο, καθώς επιτυγχάνεται οικονομία καυσίμου.

adblue